335 miljard dollar. Dat is de economische waarde van deeleconomie in 2025. Logistiek gaat een belangrijke aandeel hebben in het vormgeven van de zogenoemde sharing economy.

Deeleconomie ‘grote kans’ voor logistiek

Er liggen grote kansen voor de logistiek in het omarmen van digitale platforms en businessmodellen die gericht zijn op het delen van bezit. Dat concludeert DHL in een net uitgebracht trendrapport met de titel ‘Sharing Economy Logistics – Rethinking Logistics with access over ownership’.

Voordelen van deeleconomie

In de deeleconomie maken personen of organisaties tijdelijk gebruik van een product, dienst van iemand anders, die nog niet optimaal ingezet wordt. Niet alleen wordt daarmee de investering beter benut, de eigenaar boort ook een nieuwe stroom van inkomsten aan in de vorm van vergoedingen voor gebruik. Er zijn ook milieuvoordelen.

5 groeisectoren deeleconomie

PriceWaterhouseCoopers heeft vijf groeisectoren sectoren benoemd met aanzienlijk groeipotentieel: de reiswereld, het delen van auto’s, finance, de markt voor tijdelijk werk en mediastreaming. De verwachting is dat alleen deze vijf sectoren de deeleconomie al doen groeien van de 15 miljard  dollar die het in 2014 was naar 335 miljard dollar in 2025.

Deeleconomie in de logistiek

Voorbeelden van delen in logistiek zijn het delen van magazijnruimte, transportmogelijkheden, operationele data en medewerkers. Zo is in Amerika Flexe gelanceerd. Dit bedrijf verhuurt magazijnruimte á la airbnb.

Tinders van transport rukken op

Het aantal online platformen voor de transportmarkt groeit als kool; ook in Nederland. Denk aan: Cheapcargo, Airhunters, Loadfox, Popupfleet, Desitrans, Cheapcargo en Synple.

Lijstaanvoerder DHL heeft zijn Saloodo platform (voorheen Cilox) open gegooid. Ruim 1000 transportbedrijven in 13 Europese landen zijn er op aangesloten. Het open platform verbindt verladers en dienstverleners on demand.

Uitdagingen zijn er ook; aansprakelijkheidsrisico’s, transparantie, verzekering en het beschermen van personeel zijn aspecten die afgedekt moeten worden. Nog uitdagender is het tempo waarin technologische vooruitgang en sociale verandering plaatsvinden en waarmee wet- en regelgeving gelijke tred moet houden. Samenwerking tussen bedrijven en overheid is daarom van essentieel belang om de kansen die de deeleconomie in logistiek biedt te kunnen benutten, aldus het rapport.

 

Bron: www.logistiek.nl