Een flexibel personeelsbestand is van belang om goed in te kunnen spelen op de veranderingen in de markt. Het inzetten van tijdelijk personeel is een efficiënte manier om in te spelen op pieken en dalen in de werkvoorraad. Uitzendkrachten kunnen ook vast personeel tijdelijk vervangen door bijvoorbeeld ziekte of zwangerschapsverlof.

Voordat LOGISTIEK24 een medewerker uitzendt worden verschillende werkzaamheden verricht zoals:

  • Werving en selectie;
  • Controleren van referenties;
  • Opstellen arbeidsovereenkomsten;
  • Aanmaken personeelsdossiers.

Voordelen van uitzenden via LOGISTIEK24:

  • Snelle inzet van gemotiveerde en flexibele medewerkers;
  • LOGISTIEK24 draagt alle werkgeverslasten, u betaalt slechts het uurtarief;
  • Alle administratieve zaken worden door LOGISTIEK24 verzorgd;
  • Dienstverlening op basis van no cure no pay. U betaalt alleen voor de gewerkte uren;
  • Geen onnodig tijdverlies voor werving en selectie.
Contact ons

Interesse?

Benieuwd of LOGISTIEK24 de juiste kandidaat kan vinden voor uw organisatie? Wij gaan graag de uitdaging aan!
Contact ons